Оціночний портал

Новини – Огляди та Аналітика – Законодавство – Практика

все для Оцінювача в одному місці

Оціночний портал України

Оціночний портал – створений на принципах самоврядування та покликаний об’єднати зусилля громади оцінювачів України у питаннях вдосконалення оціночного законодавства, підвищення престижності професії Оцінювача та обговорення нагальних питань в практиці.

Національний банк удосконалив вимоги щодо організації системи управління ризиками в банках та банківських групах

Національний банк удосконалив вимоги щодо організації системи управління ризиками в банках та банківських групах.  Вимоги удосконалені з урахуванням оновлених норм Європейського законодавства та вітчизняної практики впровадження банками системи управління ризиками.

Так, з метою підвищення якості управління кредитним ризиком запроваджуються вимоги щодо  контролю за оцінкою майна, що отримується в заставу за наданими кредитами. Зокрема передбачається здійснення:

  • верифікації вартості майна;
  • ротації оцінювачів майна;
  • моніторингу незалежності процесу відбору зовнішнього оцінювача;
  • бек-тестування вартості майна (аналізу зіставності вартості продажу майна з його вартістю, визначеною під час останньої оцінки).

Також удосконалено вимоги щодо передавання банками окремих функцій на аутсорсинг. Зокрема визначено перелік функцій, які не можуть бути передані на аутсорсинг, а також перелік функцій, здійснення яких не вважається аутсорсингом. Водночас відповідальність за ризики, пов’язані з передаванням функцій на аутсорсинг, покладається на банк.

З урахуванням результатів аналізу практичного впровадження банками та банківськими групами вимог про організацію системи управління ризиками, яке завершилось у поточному році, а також у тісній співпраці з банківською спільнотою Національний банк у змінах до зазначеного положення:

  • передбачив право відповідальної особи банківської групи організовувати систему управління ризиками без урахування учасників банківської групи, які не мають суттєвого впливу на діяльність банків-учасників банківської групи, що сприятиме забезпеченню співставності величини ризиків та витрат на управління ними;
  • уточнив визначення посад головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, що враховує різну організаційну структуру банків;
  • спростив процедуру автоматичного ухвалення кредитних рішень для стандартизованих кредитних продуктів, що сприятиме оперативності прийняття кредитних рішень;
  • збільшив періодичність звітування про операційний ризик перед правлінням банку та періодичність проведення стрес-тестування операційного ризику, що зменшить навантаження на банки під час підготовки ними управлінської звітності.

Запроваджені зміни внесені до Положення про організацію системи управління ризиками в банках та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку від 11 червня 2018 року № 64  .

Зміни передбачені постановою Правління Національного банку від 29 грудня 2020 року № 172 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”. Постанова набирає чинності з 31 грудня 2020 року.