Оціночний портал

Новини – Огляди та Аналітика – Законодавство – Практика

все для Оцінювача в одному місці

Оціночний портал України

Оціночний портал – створений на принципах самоврядування та покликаний об’єднати зусилля громади оцінювачів України у питаннях вдосконалення оціночного законодавства, підвищення престижності професії Оцінювача та обговорення нагальних питань в практиці.

Апгрейд регулятора ринку цінних паперів

1 лютого 2021 року У Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону про Національну комісію з цінних паперів та бірж за № 4684.

Основною метою законопроекту є підвищення захисту інвесторів, а також зміна статусу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Законопроект покликаний повністю змінити статус українського ринку на такий, що стане абсолютно не прийнятний для діяльності аферистів та відповідатиме світовим стандартам. Він передбачає новий ефективний регуляторний нагляд, а саме:
· отримувати та обмінюватись банківською та іншою інформацією про діяльність шахраїв між державними фінансовими та правоохоронними органами України та інших країн;
· блокувати сумнівні рахунки до рішення суду по суті справи, підтримувати прокурорів у судових процесах;
· взаємодія з іноземними фінансовими регуляторами з метою використання їх можливостей по поверненню грошей з інших юрисдикцій.

Законопроектом «Про Національну комісію з цінних паперів та бірж» (реєстраційний номер №4684) пропонується значно підвищити рівень відповідальності всіх учасників ринків капіталу та повернути довіру інвесторів до України.

Для більшої ефективності регулятора законопроєктом пропонується запровадити три рівні нагляду за ринком: оцінювання – перевірки – розгляд справи.

На кожному з цих рівнів діятимуть окремі уповноважені особи, які виконуватимуть свої функції незалежно один від одного.

Основна мета оцінювання – запобігати вчиненню порушень та завчасно виявляти ризики.
Наступний рівень, перевірки, спрямований на виявлення ознак та документування фактів порушень законодавства.

Регулятор повинен мати можливості проводити перевірки, запитувати документи і пояснення не тільки у професійних учасників ринку (регульованих осіб), а й будь-яких осіб, які можуть бути підозрювані у незаконних діях на ринку капіталів.

На третьому рівні працюватиме Колегія уповноважених на розгляд справ, обрана за спеціальною процедурою. Колегія здійснюватиме розгляд справ та виноситиме рішення про застосування санкцій та/або заходів впливу, передбачених чинним законодавством.

Законопроект розширює можливості міжнародного співробітництва регулятора, зокрема, приєднання до Меморандуму IOSCO (The International Organization of Securities Commissions). Відповідно до Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який підписано 2 квітня 2017 року, Україна взяла на себе зобов’язанняшляхом внесення змін до чинного законодавства змінити статус та можливості НКЦПФР, що дозволить Україні стати підписантом Багатостороннього меморандуму IOSCO MMoU.

Мова йде про взаємодію в рамках Меморандуму IOSCO задля можливості проводити транскордонні заходи та розслідування.

Також законопроект імплементує в українське законодавство норми низки важливих директив Євросоюзу.

Інформація про законопроект за посиланням
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70965