Оціночний портал

Новини – Огляди та Аналітика – Законодавство – Практика

все для Оцінювача в одному місці

Оціночний портал України

Оціночний портал – створений на принципах самоврядування та покликаний об’єднати зусилля громади оцінювачів України у питаннях вдосконалення оціночного законодавства, підвищення престижності професії Оцінювача та обговорення нагальних питань в практиці.

Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Основні завдання

Основними завданнями створення Довідника показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є:

  • систематизація актуальної інформації про рік останнього проведення нормативної грошової оцінки земель кожного населеного пункту України та його середню (базову) вартість, дату та номер рішення місцевої ради про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту, розрахункову площу та чисельність населення, кошторисну вартість робіт, значення регіональних та зональних коефіцієнтів оцінки;
  • забезпечення розробників технічної документації із нормативної грошової оцінки земель населених пунктів матеріалами для аналізу результатів оцінки населених пунктів, визначення співвідношення отриманих результатів по землях однотипних груп населених пунктів у різних регіонах країни, що дозволить підвищити якість виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, унеможливить штучне заниження або завищення такої оцінки;
  • забезпечення аналізу та прогнозування органами місцевого самоврядування економічного ефекту застосування нормативної грошової оцінки залежно від року її проведення в частині наповнення місцевих бюджетів;
  • стимулювання своєчасного оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до вимог статті 18 Закону України “Про оцінку земель”;
    забезпечення відкритості результатів нормативної грошової оцінки земель населених пунктів для широкого загалу.

Дані Довідника дозволяють порівняти результати нормативної грошової оцінки земель населеного пункту з однотипними групами населених пунктів за регіоном розташування, адміністративним статусом, роком проведення оцінки тощо, що в свою чергу дозволяє розробникам технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів уникати екстремальних результатів такої оцінки без наявного на те обґрунтування.
Довідник дає вартісні орієнтири, які слугуватимуть для прийняття виважених рішень по затвердженню технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту.

Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів регулюється Законом України «Про оцінку земель». Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земель передбачено статтею 13, а періодичність її проведення – щонайменш один раз на 5-7 років (повторна нормативна грошова оцінка) – статтею 18 цього Закону.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 № 783 «Про проведення індексації грошової оцінки земель» (з 1995 по 2010 рік) та пункту 289.2 Податкового кодексу України (починаючи з 2011 і надалі) нормативна грошова оцінка земель індексується на відповідний коефіцієнт (по роках, за які проводилась індексація):

за 1996 рік – 1,703,
за 1997 рік – 1,059,
за 1998 рік – 1,006,
за 1999 рік – 1,127,
за 2000 рік – 1,182,
за 2001 рік – 1,02,
за 2005 рік – 1,035,
за 2007 рік – 1,028,
за 2008 рік – 1,152,
за 2009 рік – 1,059,
за 2010 рік – 1,0,
за 2011 рік – 1,0,
за 2012 рік – 1,0,
за 2013 рік – 1,0,
за 2014 рік – 1,249,
за 2015 рік – 1,433,
за 2016 рік – 1,06,
за 2017 рік – 1,00,
за 2018 рік – 1,00,
за 2019 рік – 1,00,
за 2020 рік – 1,00.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.
Статтею 1 Закону України “Про оцінку земель” визначено, що дата оцінки земельної ділянки для нормативної грошової оцінки земельної ділянки – це дата, вказана в технічній документації.